Turun piispanvaali 2010

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE TUKIJOILLENI MATKAKUMPPANUUDESTA JA RUNSAISTA SIUNAUKSISTA! JATKETAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ HIIPPAKUNTAMME PARHAAKSI KAITSIJA KALLIALAN JOHDOLLA JA RUKOILKAAMME HÄNELLE VIISAUTTA, RAKKAUTTA JA VOIMAA VASTUULLISEEN TEHTÄVÄÄN.

ERITYISKIITOS RAUNOLLE USKOLLISESTA TUESTA.

Hiippakuntadekaani, TL Kaarlo Kalliala (s. 1952) valittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi suoraan piispanvaalin ensimmäisellä kierroksella. Hän sai vaalissa kaikkiaan 431 ääntä.

Ensimmäisellä kierroksella valituksi tuleminen edellytti yli puolta annetuista äänistä. Annettuja ääniä oli 779.

Vastaehdokkaista kirkkoherra Aino Vesti keräsi 219 ääntä ja kirkkoherra Martti Hirvonen 111 ääntä.

Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 88,93. Äänioikeus oli yhteensä 870 Turun arkkihiippakunnan äänioikeutetulla papilla, lehtorilla ja maallikkovalitsijalla.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli vahvistI äänestystuloksen tuomiokapitulin istunnossa 1. marraskuuta 2010.

Uusi piispa aloittI virassaan 1.1.2011. Virkaan vihkiminen toimitettiin Turun tuomiokirkossa loppiaisena 6.1.2011.

Ylen alueuutisten Joona Haarala haastatteli Kaarlo Kallialaa ja minua – kuunneltavissa seuraavasta osoitteesta:

http://yle.fi/alueet/turku/2010/10/kaarlo_kalliala_valittiin_turun_piispaksi_2096247.html

AINON JA TUKIJOUKON OHJELMA:

Vaeltakaamme yhdessä armon auringossa

ammentaen Raamatusta ja pitäytyen uskontunnustukseen

Luotamme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Raamatun lain ja evankeliumin jännitteen ratkaisee Kristus, jonka tähden pelastumme armosta, uskon kautta. Nostamme Raamatun kaiken toiminnan, elämän ja palvelun keskiöön.

iloiten yhteydestä

Väittelyiden sijasta rakennamme Kristuksen kirkkoa yhteisen seurakuntatyön ja rukouksen kautta, niin että kaikkien lahjat ja ideat tulevat käyttöön. Tuemme ja vahvistamme työntekijöiden uskonelämää ja keskinäistä matkakumppanuutta. Elämme rukousyhteydessä  muiden kristittyjen kanssa.

arvostaen vapaaehtoistyöntekijöitä

Rohkaisemme seurakuntalaisia, myös lapsia ja nuoria ja annamme heille tilaa, arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteisen kirkon rakentamisessa.

rakentaen kirkosta särkyneiden majataloa

Kirkko on ”syntisten sairaala”(Luther), jossa kasteen armoon palaamisella, ehtoollisella ja ripittäytymisen kautta haavamme puhdistuvat ja Pyhä Henki luo meidät uudeksi. Siltä pohjalta kasvaa diakoninen kansanliike, joka kutsuu majataloon myös muukalaisia ja maahanmuuttajia.

rakentuen jumalanpalveluksessa armosta, Sanan ja ehtoollisen kautta

Nostamme pyhäpäivän uudelleen kunniaan. Rakennamme ja kehitämme jumalanpalveluselämää yhdessä seurakuntalaisten  kanssa yhä monimuotoisemmaksi.

vieden ilosanomaa arjen keskelle

Kristuksen seurassa ei käperrytä sisäpiiriin, vaan tahdomme tuoda seurakuntayhteyteen muitakin lähellä ja kaukana – evankeliumi nettiin, kauppakeskuksiin, kaduille ja kujille, Aasian miljoonakaupunkeihin, Mongolian aroille ja Etiopian savimajoihin!!

kiittäen hyvistä ja motivoituneista työntekijöistä

Piispa tukee pappeja heidän työssään, tarpeen tullen myös sielunhoitajana.

puhaltaen pehmeitä uudistuksen tuulia hiippakunnan hallintoon

Hyödynnämme hiippakuntien yhteistyötä mm. piispantarkastusten, viestinnän ja koulutusten saralla.

Aino Vesti

Maskun kirkkoherra

Raamattu keskiöön

Iloa kirkkoon

Lahjat uuteen arvoon

Kirkosta särkyneiden majatalo

Elämää messuun

Kristus-valoa  pimeyteen

Piispa pappien tueksi

Hiippakunnat yhteistyöhön

VAALIN EHDOKKAAT JA AIKATAULU:

Turun arkkihiippakunnan piispanvaaliin kolme ehdokasta

Kirkon tiedotuskeskus 30.08.2010

Turun arkkihiippakunnan piispanvaaliin kolme ehdokasta
Turun arkkihiippakunnan tuleva piispa valitaan kolmen ehdokkaan joukosta. Ehdokasasettelu päättyi maanantaina 30. elokuuta 2010.

Ehdokkaat aakkosjärjestyksessä:

Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra, rovasti Martti Hirvonen (s. 1948)
Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani, TL Kaarlo Kalliala (s. 1952)
Maskun kirkkoherra, TM Aino Vesti (s. 1958)

Vaalin ensimmäinen kierros on lokakuussa
Piispanvaalin ensimmäinen kierros järjestetään rovastikunnittain torstaina 28.10. kello 13. Vaalissa on äänioikeus noin 870 äänestäjällä. Äänioikeutettuja ovat Turun arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä maallikkovalitsijat.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken toinen vaalikierros torstaina 11.11. kello 13. Vaaleissa voi äänestää myös ennakkoon.

Vaalipaneelit järjestetään maanantaina 4.10. kello 18 Porissa ja keskiviikkona 6.10. kello 18 Turussa. Paneeleihin kutsutaan ehdokkaat, äänioikeutetut sekä median edustajat.

Uusi piispa vihitään virkaansa loppiaisena 6.1.2011 Turun tuomiokirkossa. Hän aloittaa virassaan 1.1.2011.

Viran edellinen haltija, piispa Kari Mäkinen, valittiin arkkipiispaksi. Arkkipiispa Mäkinen hoitaa myös Turun arkkihiippakunnan piispan tehtäviä, kunnes seuraaja valitaan.

Lisätiedot:
Tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti Mäkinen, (02) 279 7011, 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Ehdokkaiden ja valitsijayhdistysten asiamiesten yhteystiedot:
• Martti Hirvonen, p. 040 341 7216, martti.hirvonen@evl.fi; asiamies FK Päivi Salminen, p. 040 534 6509, paivi.salminen@pp1.inet.fi
• Kaarlo Kalliala, p. 0400 774 312, kaarlo.kalliala@evl.fi; asiamies Liedon seurakunnan kappalainen Risto Leppänen, p. 050 308 1385, risto.leppanen@evl.fi
• Aino Vesti, p. 040 535 5507, aino.vesti@evl.fi; asiamies Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, p. 040 341 7234, jouni.lehikoinen@evl.fi

(evl.fi/piispanvaali –sivustolla ovat kolmen minuutin videot piispanvaaliehdokkaista. http://195.236.185.50:8080/EVLfi.nsf/Documents/FDAFC307881A9062C22577B5003444AD?openDocument&yp=y&lang=FI)

TURUN PIISPANVAALIN AIKATAULU

12.5.2010 Tuomiokapituli päättää vaalipäivät ja valitsijoiden lukumäärät ja valinta-ajan.

18.6.2010 Tuomiokapituli päättää ehdokasasettelun ajaksi 28.6 – 30.8.2010.

10.9.2010 Tuomiokapituli käsittelee perustamisasiakirjat ja antaa 2 viikon korjausajan, joka päättyy 24.9.2010.

30.9.2010 Tuomiokapituli tekee KVJ 3:1c §:ssä tarkoitetut päätökset.

28.10.2010 Piispan vaalin ensimmäinen kierros.

1.11.2010 Tuomiokapituli käsittelee vaalin ensimmäisen kierroksen tulosta ja päättää mahdollisesta toisesta vaalista.

11.11.2010 Piispan vaalin toinen kierros.

19.11.2010 Tuomiokapituli käsittelee toisen kierroksen tulosta, vahvistaa sen ja antaa valitusosoituksen.

29.12.2010 Tuomiokapituli antaa valtakirjan, jos vaali on saanut lainvoiman.

1.1.2011 Piispa aloittaa viranhoidon

6.1.2011 Piispan virkaan vihkiminen

Ainon äänivaltaiset tukijat

Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, Turku
Marjaana Perttula, kirkolliskokousedustaja, Pori
Pasi Jaakkola, seurakuntapastori, Turku
Antti Mäkitalo, maanviljelijä, Vehmaa
Kaisa Vanhala, seurakuntapastori, Turku
Erkki Kiiski, kappalainen, Salo
Seija Hemling, pankkitoimihenkilö(el.), Turku
Matti Ijäs, TT, dosentti, Turku
Veli-Matti Sokura, hiippakuntavaltuutettu, Kankaanpää
Jorma Kalajoki, rovasti, Turku

Juho Sankamo, pastori, Jerusalem
Harri Saine, erityisopettaja, KT, Pori
Vesa Siltala, pastori, Turku
Juhani Kapiainen, kappalainen, Pyhämaa, Uki
Satu Orvasto, puutarhatyöntekijä, Turku
Juha Kylänpää, kappalainen, Laitila
Mika Ostela, seurakuntapastori, Turku
Kaija Järä, luokanopettaja, Masku
Raimo Lähteenmäki, lehtori(el.), Turku
Petri Laitinen, yhteiskunnall. työn pastori, Turku

Jarkko Willman, kappalainen, Pori
Jaakko Paakkanen, seurakuntapastori, Turku
Anna-Liisa Varhiala, seurakuntapastori, Turku
Kimmo Valkonen, SPR:n työntekij, lähet.työnt., Paimio
Juhana Markkula, seurakuntapastori, Turku
Rauno Vesti, seurakuntapastori, Turku
Pertti Kymäläinen, kappalainen, Pori
Aarre Mäkinen, kirkkoherra (el.), Turku¨
Markku Happonen, rovasti, Saksa
Marjaana Nummi, hammaslääkäri, Pori

Terhi Ajosenpää, metsänhoitaja, Masku
Pauli Selkee, pastori
Seppo Alankoja, rakennusmestari, Raisio
Tarja Laurila, pastori, Salo
Eero Kavasto, rovasti, Pori
Rauno Herranen, vs. kirkkoherra, Huittinen
Matti Nikkanen, seurakuntapastori, Kouvola
Veikko Anttila, osastopäällikkö, herastuomari, Masku
Liisa Kaskinen, Turku
Olavi Saurio, kappalainen, Rauman srk

Osmo Räsänen, erikoislääkäri, Naantali
Pekka Heikkilä, hiippakuntavaltuuston pj., Mietoisten kappeli srk., Mynämäki

Muut tukijat

Miikka Ruokanen, professori, Helsinki
Sari Essayah, europarlamentaarikko, Bryssel
Kari Kuula, dosentti, Kuopio
Pekka Simojoki, muusikko, kirk.kokousedustaja Kangasala
Kalevi Lehtinen, evankelista, Kandern Saksa
Lassi Stenman, rovasti, lähetystyöntek.(el.), Turku
Erkki Haarala, Liikemiesten lähetysliitto, Helsinki
Raimo Partanen, Helsinki
Kirsi Rostamo, Espoo
Mari Stenlund, sosiaalietiikan tohtorikoulutettava

Hanna Lehto, srk talouspäällikkö, Rautavaaran srk
Elina Koivisto, seurakuntapastori, Järvenpää
Terhi Kyrölä-Roivainen, vapaa toimittaja, Turenki
Janne Kaisanlahti, kirkkovaltuutettu, oikeustieteen maisteri, Kemijärvi
Inkeri Latvus, kuvataideopettaja, Espoo
Päiviö Latvus, diplomi-insinööri, Espoo
Marja Kalajoki, lehtori, Turku
Mikko Hautala, Seinäjoki
Jukka Järvenpää, teol.yo., toimittaja, Espoo
Pentti Martiskainen, toimitusjohtaja, Tuomasyhteisön hall. pj., Espoo

Aulikki Ala-Nissilä, evankelista, tiedottaja, Helsinki
Tomi Miettinen, Mynämäki
Ina Kuula, Nurmijärvi
Marjatta Hyttinen, parisuhdeterapeutti – kouluttaja, Jämijärvi
Ritva Malmivuori-Piho, Loviisa
Kati Hiltunen-Ventelä, kauppateknikko, sairaalaosastosihteeri, Turku
Markku Vähätalo, Tammiainen
Brita Iloniemi, toimistosihteeri, Turku
Anna-Kaisa Pere, erikoislääkäri, Helsinki
Outi Papunen, Itu -työn projektivastaava, Tampere

Leena Simolin, Masku
Petri Simolin, Masku
Timo Järä, Masku
Arto Myllärinen, teatterinohjaaja
Torsti Niemi, psykoterapeutti, Turku
Liisa Pura, emäntä ja kirkolliskokousedustaja, Tammela
Liisa Anttila, pyhäkoulun opettaja, Masku
Mertsi “MEDI” Ärling, toiminnanjohtaja, Operaatio Ruokakassi, Turku
Sirkku Nyman, lastenohjaaja, Kemiönsaari
Jan-Peter Nyman, muusikko, Kemiönsaari

Pentti Tuovinen, nuorisotyönohjaaja, Loviisa
Petri Tikka, teologian maisteri, Helsinki

TUKIJOIDEN KOMMENTTEJA:

Leena Ryles says:

October 27, 2010 at 12:56 pm (Edit)

Kuuntelin juuri Radio Dei’stä Ainon haastattelun piispanvaalin johdosta ja sydän täyttyi ilolla selkeästi tuodusta niin Raamattuun kuin Jeesukseen uskovan kannasta kysymyksiin.
Herra siunatkoon ja antakoon voimia sinulle Aino nyt ja aina.

toivoo Leena Ryles (el.lastenohjaaja)
Turku

 1. Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtajana kannatan ehdottomasti Ainoa. Hänen aidosti uskovainen ja lähimmäisiä arvostava sydän on minun mieleeni. Taivaan isä kanssasi

 2. Siunausta ja voimia kamppanjaan , muista myös minun työtä, vähäosaisten ja asunnottomien hyväksi.

  Rene Hursti

 3. Timo Korpela says:

  Toivoisin , että äänioikeuden omaavat piispanvaalissa käyttäisivät sitä Aino Vestin
  puolesta.Aino Vestin Raamatun tulkinta vastaa omaani.Se riittää perusteeksi hänen valinnalleen.

  Hiippakuntavaltuuston varajäsen,herastuomari

 4. Pentti Martiskainen says:

  Kannatan lämpimästi Aino Vestin valintaa piispaksi. Hän täyttää mielestäni tehtävän vaatimukset oivallisesti.

 5. Ollitapio Pursiainen says:

  Tuen lämpimästi Ainon valintaa Turun piispaksi. Minusta hän on sekä sopiva että pätevä siihen tehtävään.

 6. Kirkkomme tarvitsee johtajia, jotka kykenevät vahvistamaan ykseyttä ja Raamattuun pitäytyvää julistusta.

 7. Kaija Huhtanen says:

  Aino on oikea valinta.
  Harmillista kyllä en ole äänivaltainen.

  KH
  muu tukija

 8. Susanna Gärdström says:

  Siunausta ja tukea!

 9. Raimo Partanen says:

  Kannatan ja tuen Aino Vestiä korkeaan palveluvirkaan.

  R.P.

  Muu tukija

17 Responses to Turun piispanvaali 2010

 1. Ystävät, huomenna torstaina klo 13 on Turun piispanvaali, jossa Aino Vesti on ehdokkaana. Kehotan meitä kaikkia erityiseen esirukoukseen tämän vaalin puolesta: liikuttakoon hyvän Jumalamme Pyhä Henki valitsijoiden sydämiä, mieliä ja tahtoa Jumalan aivoituksen suuntaan! Tarvitsemme syvästi hengellisen piispan, joka pitää rohkeasti esillä terveeseen teologiaan perustuvaa evankeliumia! Miikka Ruokanen

 2. Toni Kokkonen says:

  Teologian opiskelijana iloitsen siitä että meillä on Raamattuun ja uskontunnustukseen sitoutunut kristitty ehdokkaana piispanvaaliin!

  Toni Kokkonen,
  Teol.opisk.
  Espoo

 3. Pekka Simojoki says:

  Kun tutustuin Aino Vestiin, olin vaikuttunut ja suorastaan häkeltynyt siitä, miten hänessä yhdistyy hienolla tavalla rohkea uudistaja ja Raamatun sanasta lujasti kiinni pitävä kristitty. Kun viime keväänä olin reilun viikon hänen kanssaan samalla matkalla, tajusin kuinka sielunhoidollinen, lämmin, viisas ja siltoja rakentava ihminen hän myös on. Aino näkee kirkkaammin kuin moni meistä!

  Joskus viime keväänä sanoin Ainolle aivan tosissani: “Sinusta meidän pitäisi saada se Suomen ensimmäinen naispiispa!” Täytyy myöntää, että olin innoissani, kun yllättäen näin hänen nimensä piispan vaalissa mukana. Voi, kun ihmiset tajuaisivat, millainen mahdollisuus Aino Vesti on viedä tätä kirkkoa oikeaan suuntaan!
  Kannatan sydämestäni Ainoa, hän on lajissaan ainoa!
  Pekka Simojoki
  Muusikko, Kirkolliskokousedustaja ja Jumalan kulkukoira
  Kangasala
  Kun tutustuin Aino Vestiin, olin vaikuttunut ja suorastaan häkeltynyt siitä, miten hänessä yhdistyy hienolla tavalla rohkea uudistaja ja Raamatun sanasta lujasti kiinni pitävä kristitty. Kun viime keväänä olin reilun viikon hänen kanssaan samalla matkalla, tajusin kuinka sielunhoidollinen, lämmin, viisas ja siltoja rakentava ihminen hän myös on. Aino näkee kirkkaammin kuin moni meistä! Joskus viime keväänä sanoin Ainolle aivan tosissani: “Sinusta meidän pitäisi saada se Suomen ensimmäinen naispiispa!” Täytyy myöntää, että olin innoissani, kun yllättäen näin hänen nimensä piispan vaalissa mukana. Voi, kun ihmiset tajuaisivat, millainen mahdollisuus Aino Vesti on viedä tätä kirkkoa oikeaan suuntaan! Kannatan sydämestäni Ainoa, hän on lajissaan ainoa!
  Pekka Simojoki
  Muusikko, kirkolliskokousedustaja ja Jumalan kulkukoira
  Kangasala

 4. Juhana Markkula says:

  Aino on aito paimen, joka kohtaa pappiskollegat ja seurakuntalaiset samalta tasolta. Kirkko on haastavassa etsikkoajassa, mikä edellyttää johtajilta poikkeuksellisen paljon. Yksi avainosaaminen on kyky tehdä yhdessä ja innostaa joukot liikkeelle. Aino tietää myös, mistä hakea liikkeelle suuntaa. Siksi Aino on valintani piispaksi.

  Juhana Markkula,
  seurakuntapastori,
  Turku

 5. Kaisa Vanhala says:

  Ainossa on erityistä herkkyyttä kohdata ihminen. Hän katsoo suoraan silmiin ja on läsnä kuunnellessaan. Hänellä on vahva ymmärrys kirkon syvistä juurista Kristuksessa mutta myös suoraselkäistä rohkeutta puhua siitä, mikä voisi olla toisin. Arvostan erityisesti hänen elävää ja maanläheistä tapaansa sanoittaa Jumalaa. Tärkeää minulle on myös se, kuinka hän jaksaa korostaa yhdessä toimimista ja toivoo kaikkien lahjojen – niin maallikoiden kuin työntekijöidenkin – tulevan täysipainoisesti käyttöön. Luotan siihen, että piispana hän kykenisi luotsaamaan kirkkoa kohti yhteyttä ja ymmärrystä. Ainossa on herkkyyttä ja jämäkkyyttä, rohkeutta ja viisautta, ja ennen kaikkea hänessä on aitoutta.

  Kaisa Vanhala
  seurakuntapastori
  Turku

 6. Kaija Järä says:

  Aino on kirkkoherrana ollut lähellä kaikenikäisiä seurakuntalaisia niin iloissa kuin suruissakin. Hän on kehittänyt päättäjien ja työtovereiden kanssa uusia toimintamuotoja sekä johtanut laajentuneen seurakuntamme muutoksen uhasta yhteistoiminnan tielle. Aino on kannustanut keskustelevaan päätöksentekoon sekä työntekijöiden ja maallikkojen aktiiviseen yhteistyöhön. Hän kohtaa lämmöllä pienen ja ison kanssakulkijan, on rohkea rakkaudessa, voimakas nöyryydessä ja oikeudenmukainen johtamisessa. Hän on ohjannut seurakuntaansa Raamatun ja rukouksen pohjalta vastaamaan tämän ajan haasteisiin.

  Kaija Järä, luokanopettaja
  kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen, Masku

 7. Timo Korpela says:

  Aino Vesti teki valtaisan työmäärän arkkipiispan vaalin yhteydessä.Vaalitiimin
  vetäjänä hänellä oli merkittävä rooli viestiä kirkon sisällä vellovista Raamatun tulkinnan
  sisällöistä.Piispan rooli viestijänä ja samalla kuuntelijana korostuu ajassamme.Minulla
  myös on se tuntu, että Aino Viesti sen osaa.Omalla vaatimattomattomuudellaan on
  tuonut USKON sanoman ihmisille.Se on tärkeä ominaisuus myös piispan roolissa.

 8. Marjatta Hyttinen says:

  Haluan tukea Aino Vestiä hänen pyrkimyksissään Turun piispaksi. Tunnen Ainon hyvin vakaana, velvollisuudentuntoisena ja rehellisenä sydämen kristittynä. Uskon, että hänellä on paljon antaa rakkaalle kirkollemme ja seurakunnillemme. Ainolla on Jumalan Sana vahvasti hallussa ja hän kunnioittaa ja julistaa Jumalan Sanaa puhtaasti siten kuin Raamattu sanoo. Ainolla on rohkea, lämmin ja laaja sydän ja hänellä on selvästi johtajan armolahja.
  Rukouksin muistaen.

 9. Veli-Matti Sokura says:

  Tuen Aino Vestiä piispaksi, koska hänellä on Raamattuun pohjautuva työnäky ja oikeanlaista suvaitsevaisuutta, minkä vuoksi hänellä on hyvät mahdollisuudet varjella hiippakunnan ykseyttä. Hänellä on myös sopivasti seurakuntakokemusta kirkkoherrana sekä kirkon hallinnon tuntemusta kirkolliskokousedustajana.

  Veli-Matti Sokura, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
  hiippakuntavaltuutettu, Kankaanpää

 10. Jarkko Willman says:

  Kannatan Aino Vestiä, koska uskoisin hänen olevan Turun piispana rajoja ylittävä sillanrakentaja kuten on myös se kirkon ydinsanoma, jonka hän nostaa keskukseen. Hänellä on rohkeutta ja taitoa etsiä rakentavia ratkaisuja kirkon vaikeissakin kysymyksissä uskomme luovuttamatonta sisältöä varjellen. Odotan hänen tukevan seurakuntien työntekijöiden uskoa ja innostavan sen jakamiseen monilla erilaisilla lahjoilla.

  Jarkko Willman
  kappalainen, Pori

 11. Ollitapio Pursiainen says:

  Uskon Ainon tekevän parhaansa,jotta lähetyskäskyn mukaisesti kirkon työ menee eteenpäin. Kirkossa tarvitaan uskon kuuliaisuutta Kristuksen evankeliumille ja Hänen lähetyskäskylleen.

 12. On riemukasta saada elää tässä ajassa! Ei siksi, että aika olisi selkeää ja tulevaisuus valoisa – vaan juuri siksi, että joudumme todella taistelemaan Totuuden puolesta.

 13. Hanna Lehto says:

  Aino pistää itsensä täysillä likoon hallinnollisten asioiden hoidossa ja kehittämisessä.
  Hänellä on paljon asiantuntemusta ja palavaa halua oppia lisää.
  Hän kulkee silmät ja korvat avoinna.
  Hän on hyvä rinnallakulkija. Olemus on rauhallinen ja positiivinen.

 14. Ainossa on maalaisjärki, tunneäly ja elävä hengellisyys samassa paketissa.
  Arvostan Ainon valoisaa, rakentavaa ja rohkaisevaa tapaa tuoda esiin uskon
  ydinasioita ja rukouksen tärkeyttä. Jokaisessa kohtaamisessa Aino on oikeasti
  läsnä, lämpimästi ja aidosti. Tällaisen piispan haluan!

  Marjaana Perttula
  Kirkolliskokousedustaja,
  Pori

 15. Kati Hiltunen-Ventelä says:

  Rukouksin muistaen, että Jumala vaikuttaisi äänestäjissä. Vaikka minulla ei ole mahdollisuutta äänestää Aino Vestiä, koska kuulun Turun Adventtiseurakuntaan, rohkaisen siihen kaikkia teitä, joiden on mahdollista äänestää Ainoa, äänestä. Aino on ainoa todellinen Vaihtoehto. <3 Jumalan runsasta siunausta Ainolle ja kaikille jotka lukevat ja tulevat, miettivät ja päättävät. Jumalan Hyvän Tahdon toteutumista rukoillen ja Ainoa muistaen.

 16. Kirkossamme nyt tarvitaan selkeää opetusta Jumalan Sanasta. Peräänantamatonta vakaumusta sekä iloa ja riemua Jeesuksessa Kristuksessa. Katson, että Aino täyttää nämä laatu vaatimukset koko laajudessaan. Annetaan viesti sille kenelle se kuuluu: tämän ajan ihmiselle. Jumala on ja edelleen rakastaa Suomen kansaa. Muusikko evankelista pastori Jukka Borg

 17. Kirkon johtoon tarvitaan tunneälyä! Ainosta tulee piispa, joka nöyrästi ja syvällä tavalla kohtaa kirkon työntekijät ja jäsenet, tukee heitä heidän hengellisessä ja inhimillisessä kasvussaan. Ainossa on samanaikaisesti lämpöä ja lujuutta: hän itse elää syvää hengellistä elämää, mutta samanaikaisesti hänellä on myös energisen, määrätietoisen ja taitavan johtajan kyky. Hänen teologinen linjansa on selkeä: ollakseen uskottava nykyajan paineiden ja haasteiden keskellä kirkon tulee pysyä Raamatussa ja tunnustuksessa. Ainolla on laaja ja lämmin sydän: hän kykenee voittamaan eri tavoin ajattelevien kirkon jäsenten luottamuksen, sovittelemaan ristiriitoja ja vaalimaan kirkon ykseyttä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.